Ziews

Vun Wikipedia

't Ziews is een Friso-Franksche spraak. Tesaamen mit 't West- en Fransisch-Flaams formt sai een aparte Kluster Suudwest-Nederlandische dialekten. Jacob van Maerlant underscheidde al een antol zelbstandege 'Dietse' spraaken und et Ziews is daar, zo blik under mehr ut 't prelog vun sien Sinte Fransiscus Leven, een vun:

Men moet om de rime te souken
Misselike tonghe in bouken:
Duuts, Diets, Brabants, Vlaemsch, Zeeus;
Walsch, Latijn, Griex ende Hebreeus

Vertaalen: Man mut om de reime te söken
Verschulende spraaken ien buken:
Duits, Dits, Brabants, Vlaams, Ziews;
Waalsters, Latisch, Grieks en Hebreus

Zo Ziews vor do spelt as "Zeeus" en war as begrip gangbaar vor de spraak vun de Flaamse kust. Daar verstong man tot ungeveer begun fieftien arhondert, et huile ailandrieke kustrebiet vun Oostvaarn tot forbie Dunkarke under. Tegenvordig, nou streekerspraaken en minderheidsspraaken utermaate ient belankstelen staan, binnen der al mehr minsen vun mainen, dat 't Ziews, net as et Leegsassisch en et Limbaargs, as zulfstandege streekerspraak erkind zöll moten vorn. Et Europes Handvest vor Streeker- of Minderheidsspraaken beid daar meer din voldunde muighekheiten vor. Op provinsiaal level vaar daareuver zeids kurt overleg vord. De fraag dei daarbi van zulfsprekend kommt, is of dei erkinning ook vor et Fransisch- en West-Flaams zoll gaan gelden moten. Belgien en Frankriek hebben et nomde handvest aber neit underteikend, al sol Frankriek op't punt staan dat nou vel te doun. Der is overleg tussen Ziewen en Fransisch-Flaanderen.