Vörlaag:FIAV

Vun Wikipedia

Mit disse Vörlaag köönt Infos to Flaggen na’n FIAV-Kood dorstellt warrn.

Vun de theoreetsch 64 mööglichen Symbolen sünd disse Bispelen fakener antodrepen:

Symbol Bedüden wat in de Vörlaag mutt Symbol Bedüden wat in de Vörlaag mutt
FIAV 100000.svg Börgerliche Flagg 100000 FIAV 111000.svg Natschonalflagg to Land 111000
FIAV 010000.svg Deenstflagg to Land 010000 FIAV 000111.svg Natschonalflagg to See 000111
FIAV 001000.svg Kriegsflagg to Land 001000 FIAV 011001.svg Deenstflagg to Land, Kriegsflagg to Land un to See 011001
FIAV 000100.svg Hannelsflagg 000100 FIAV 010101.svg Deenstflagg to Land, Hannels- un Kriegsflagg to See 010101
FIAV 000010.svg Deenstflagg to See 000010 FIAV 110110.svg Börgerliche Flagg un Deenstflagg to Land, Hannels- un Deenstflagg to See 110110
FIAV 000001.svg Kriegsflagg to See 000001 FIAV 011011.svg Deenst- un Kriegsflagg an Land un to See 011011
FIAV 110000.svg Börgerliche Flagg un Deenstflagg to Land 110000 FIAV 111100.svg Natschonalflagg to Land un Hannelsflagg to See 111100
FIAV 011000.svg Deenst- un Kriegsflagg to Land 011000 FIAV 111010.svg Natschonalflagg to Land un Deenstflagg to See 111010
FIAV 000110.svg Hannels- un Deenstflagg to See 000110 FIAV 111110.svg Natschonalflagg to Land, Hannels- und Deenstflagg to See 111110
FIAV 100100.svg Börgerliche Flagg un Hannelsflagg 100100 FIAV 011111.svg Natschonalflagg to See, Deenst- un Kriegsflagg to Land 011111
FIAV 010010.svg Deenstflagg to Land un to See 010010 FIAV 110111.svg Natschonalflagg to See, Börgerliche Flagg un Deenstflagg to Land 110111
FIAV 001001.svg Kriegsflagg to Land un to See 001001 FIAV 111111.svg Natschonalflagg to Land un to See 111111
wat naher wiest warrt wat dat bedüüdt wat in de Vörlaag mutt
FIAV normal.png Normale oder de jure Utgaav vun en Flagg normal
FIAV proposal.png Flagg weer vörslagen, aver to keen Tiet offiziell annahmen Vörslag
FIAV reconstructed.png Rekonstrukschoon blots na schriftliche Quellen rekonstrueert
FIAV reverse.png Achtersiet vun en Flagg Achtersiet
FIAV variant.png Variatschoon vun en Flagg, de op't lieke Grundmuster opboot Variant
FIAV alternate.png Alternative, liekweertige Tweetflagg alternativ
FIAV defacto.png De facto Version vun en Flagg defacto
FIAV twosided.png Flagg is tweesietig un süht op de Achtersiet anners ut tweesiedig
FIAV sinister.png Flaggendorstellung is so dacht, dat de Liek rechts is oplinks
FIAV historical.png Histoorsch Flagg histoorsch