Vörlaag:FIAV

Vun Wikipedia

Mit disse Vörlaag köönt Infos to Flaggen na’n FIAV-Kood dorstellt warrn.

Vun de theoreetsch 64 mööglichen Symbolen sünd disse Bispelen fakener antodrepen:

Symbol Bedüden wat in de Vörlaag mutt Symbol Bedüden wat in de Vörlaag mutt
Börgerliche Flagg 100000 Natschonalflagg to Land 111000
Deenstflagg to Land 010000 Natschonalflagg to See 000111
Kriegsflagg to Land 001000 Deenstflagg to Land, Kriegsflagg to Land un to See 011001
Hannelsflagg 000100 Deenstflagg to Land, Hannels- un Kriegsflagg to See 010101
Deenstflagg to See 000010 Börgerliche Flagg un Deenstflagg to Land, Hannels- un Deenstflagg to See 110110
Kriegsflagg to See 000001 Deenst- un Kriegsflagg an Land un to See 011011
Börgerliche Flagg un Deenstflagg to Land 110000 Natschonalflagg to Land un Hannelsflagg to See 111100
Deenst- un Kriegsflagg to Land 011000 Natschonalflagg to Land un Deenstflagg to See 111010
Hannels- un Deenstflagg to See 000110 Natschonalflagg to Land, Hannels- und Deenstflagg to See 111110
Börgerliche Flagg un Hannelsflagg 100100 Natschonalflagg to See, Deenst- un Kriegsflagg to Land 011111
Deenstflagg to Land un to See 010010 Natschonalflagg to See, Börgerliche Flagg un Deenstflagg to Land 110111
Kriegsflagg to Land un to See 001001 Natschonalflagg to Land un to See 111111
wat naher wiest warrt wat dat bedüüdt wat in de Vörlaag mutt
Normale oder de jure Utgaav vun en Flagg normal
Flagg weer vörslagen, aver to keen Tiet offiziell annahmen Vörslag
Rekonstrukschoon blots na schriftliche Quellen rekonstrueert
Achtersiet vun en Flagg Achtersiet
Variatschoon vun en Flagg, de op't lieke Grundmuster opboot Variant
Alternative, liekweertige Tweetflagg alternativ
De facto Version vun en Flagg defacto
Flagg is tweesietig un süht op de Achtersiet anners ut tweesiedig
Flaggendorstellung is so dacht, dat de Liek rechts is oplinks
Histoorsch Flagg histoorsch