Diskuschoon:Loots

Vun Wikipedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Het boek:"De Nederlandsche Geslachtsnamen" in oorsprong en betekenis door Johan Winkler, geeft ook nog de volgende verklaring:

En juist zoo als de Friesen nog heden doen, zoo gingen ook de oude Nederlanders in 't algemeen te werk, eer de vaste geslachtsnamen in gebruik waren gekomen. E w o u t, die een zoon van Hugo was, noemde zich Ewout Huygenzoon, ter onderscheiding van eenen anderen Ewout, wiens vader Rykaert heette, en die zich dus Ewout Rykertszoon noemde. In 't dageliksche leven, door 't vele gebruiken, sleet dit woord zoon #REDIRECT Artikelweldra af tot sen (Kykertsen, Evertszen), of ook tot se (Evertse, Albertse). Of ook, men liet het woord zoon geheel achterwege, en zette den vaders naam eenvoudig in den tweeden naamval (Huygen, Eykaerts); daar was dan zoon onder verstaan.

De mansnaam Kloot hangt samen met den oud-germaanschen naam, in frankischen form, Chlodio. De nederlandsche form die aan dezen ouden naam beantwoordt, is anders Lode, Lude, Luite. Deze naam Lode, Lote geeft de verklaring van den geslachtsnaam L o o t z, met Loots — dit kan ook een beroepsnaam zijn, loads

Dat stimmt seker allens. Ik weet nu blots nich so genau, wat du in’n Sinn harrst, as du dat schreven hest. Wat schöölt wi an uns Artikel ännern? Dat dat ok en Geslechtsnaam wesen kann? --::Slomox:: >< 15:46, 8. Sep 2006 (UTC)